Månadsmöten


Våra månadsmöten hålls normalt fjärde tisdagen i månaden under perioden januari - april samt augusti - november. Avvikelser kan förekomma.


Programpunkterna på mötena håller en viss kontinuitet.

Vi samlas från 18.00 och har då tid attmingla med varandra, lösa Börjes tipstävling, köpa lotter, fika, kanske byta något frimärke eller vykort.


Klockan 19.00 får vi lite information om vad som händer i föreningen och därefter är det ett föredrag på något filatelistiske ämna. Under året är det en bra spridning på ämnen och föredragshållare och målsättningen år något liknande under det kommande året.


Våra miniauktioner kommer på ett antal månadsmöten att ersättas med försäljning av klubbens eget material som frimärken, album och andra tillbehör till fasta priser.


Se månadsmöten här