Ungdomsmöten


Tisdag

2024-01-23

Möten

18.00-19.00


Tisdag

2024-02-13

Möten

18.00-19.00


Tisdag

2024-03-19

Möten

18.00-19.00


Tisdag

2024-04-09

Möten

18.00-19.00


Tisdag

2024-05-14

Möten

18.00-19.00

Avslutning

Tisdag

2024-09-10

Möten

18.00-19.00


Tisdag

2024-10-08

Möten

18.00-19.00


Tisdag

2024-11-12

Möten

18.00-19.00


Tisdag

2024-12-10

Möten

18.00-19-00

Avslutning