Kungsbacka Frimärks- och Vykortsförening


 

Föreningens styrelse och funktionärer:

Ordförande

Anna-Stina Nordkvist

0705-241152

Vice ordförande

Stig Åkerberg

0705-291751

Sekreterare

Larry Flodin

0706-255680

Kassör

Ann-Marie Ivarsson

Ledamot

Bengt-Rune Wallström

Suppleant

Torgny Hedin

Suppleant

Peter Wrammerfors

Revisor

Hans-Uno Hansson

Revisorsuppleant

Stig Bäckstrand

Klubbmästare

Börje Nilsson

Bibliotekarie

Börje Nilsson

Ungdomsledare

Einar Nagel

0302-15358

070-2129514

Ungdomsledare

Jonas Gyrén

Auktion på månadsmöten

Kjell Elmlund

Auktion på månadsmöten

Erik Johansson

Valberedning

Börje Nilsson

Valberedning

Kenth Berglin

Arbetsgrupp för höstauktion

Stig Bäckstrand

Larry Flodin

Hans Uno Hansson

Kjell Elmlund

Peter Wrammerfors

Stig Åkerberg

 

Våra möten hålls i ABF-huset, Verkstadsgatan 14, Kungsbacka. Karta här

Vill du kontakta oss? 

Allmänt om föreningen: info@nhff.se.

Alla frågor om auktion, värdering, rådgivning: auktion@nhff.se.


Vill du bli Medlem?


Sätt in årsavgiften på

Bankgiro 5163-3428.

Swish  123 282 8564

100 kr för vuxna,

10 kr för ungdomar.


Vi accepterar PayPal:

paypal at nhff.se


Ange namn, adress och telefon så kontaktar vi dig.