Vill du sälja på våra månadsauktioner?


Har du ett intressant objekt, som du är säker på att andra söker.

Sänd oss ett mail där du berättar vad du har till salu, så hör vi av oss till dig.


Nästa månadsauktion är ?


Objekt som man vill ha med på auktionen skall var inlämnade senast på byteskvällen 14 dagar innan månadsmöte.


Objekten kommer då att tas emot och godkännas av en auktionskommite.


Godkända objekt kommer sedan följande torsdag att listas och vissa objekt skannas/fotograferas inför nästa auktion.


Auktionlista samt bilder kommer att via e-post samt hemsida skickas till alla medlemmar samt Hallandsträffens övriga föreningar veckan innan mänadsmöte.


Bud kan läggas på månadsmötet eller via e-post manadsauktion@nhff.se fram till dagen innan mötet kl. 12.00


Här finns auktionslistan för månadsauktionen.


Auktionsvillkor finns här